HALEX

Przejdź do treści

Menu główne:

 Projekt Unii

Halex Sp. z o.o. sk. realizuje projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
Projekt pt. " Dotacja na kapitał obrotowy dla Halex Sp. z o.o. sk., w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Nr Umowy: POPW.01.05.00-28-0048/20
Celem Projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Planowane efekty: Środki na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.
Całkowity koszt realizacji Projektu: 252 664,47 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 252 664,47 zł
Realizacja strony damian postek
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego